سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

جلسه ستاد نوروزی با حضور آتشپاد دوم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان  :  جلسه هماهنگی ستاد نوروزی آتش نشانی اصفهان با حضور مدیران ارشد سازمان به منظور پوشش ایمنی مناسب در ایام نوروز در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان برگزار شد.

جلسه هماهنگی ستاد نوروزی آتش نشانی اصفهان
جلسه هماهنگی ستاد نوروزی آتش نشانی اصفهان
جلسه هماهنگی ستاد نوروزی آتش نشانی اصفهان
جلسه هماهنگی ستاد نوروزی آتش نشانی اصفهان
جلسه هماهنگی ستاد نوروزی آتش نشانی اصفهان