سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

نجات دو کودک ۵ و ۱۰ ساله از داخل دود در ساعت ۲۲ و ۱۷ دقیقه شب گذشته توسط شهروندان یک مورد حریق منزل مسکونی نوساز واقع در خیابان شیخ صدوق شمالی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اصفهان اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه (۲۰ ، ۳ و ۱۲) به همراه سرآتشیار شکرانیپور به محل اتفاق اعزام شدند .

آتش نشانان در ابتدای عملیات به دو گروه تجسس و اطفاء حریق تقسیم شدند . گروه اول دو کودک ۵ و ۱۰ ساله گرفتار در دود که در طبقه دوم محبوس شده بودند را نجات داده و گروه دوم همزمان آتش را مهار کرده و از توسعه و سرایت آتش به دیگر طبقات جلوگیری کردند .

همچنین حریق چند دستگاه خودرو در تعمیرگاهی در  اتوبان ذوب آهن پل زندان ساعت اعلام : ۱۰ و ۳۳ دقیقه ایستگاه اعزامی : ۱۱ پل اندیشه

 دوحریق در یک روز یکی در منزل مسکونی و دیگری در تعمیرگاه
 دوحریق در یک روز یکی در منزل مسکونی و دیگری در تعمیرگاه
 دوحریق در یک روز یکی در منزل مسکونی و دیگری در تعمیرگاه
 دوحریق در یک روز یکی در منزل مسکونی و دیگری در تعمیرگاه
 دوحریق در یک روز یکی در منزل مسکونی و دیگری در تعمیرگاه
 دوحریق در یک روز یکی در منزل مسکونی و دیگری در تعمیرگاه
 دوحریق در یک روز یکی در منزل مسکونی و دیگری در تعمیرگاه
 دوحریق در یک روز یکی در منزل مسکونی و دیگری در تعمیرگاه
 دوحریق در یک روز یکی در منزل مسکونی و دیگری در تعمیرگاه
 دوحریق در یک روز یکی در منزل مسکونی و دیگری در تعمیرگاه