سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

برخورد یک دستگاه وانت مزدا با یک دستگاه کامیون خاور پارک شده در کنار خیابان به همراه محبوسی راننده آقای ۲۷ ساله و نجات معجزه آسای راننده وانت

ساعت اعلام : ۶:۳۰ صبح محل حادثه : خیابان اشرفی اصفهانی ایستگاه اعزامی : ۱۶ به همراه خودروی نجات از ایستگاه شماره یک

برخورد یک دستگاه وانت مزدا با یک دستگاه کامیون خاور
برخورد یک دستگاه وانت مزدا با یک دستگاه کامیون خاور