سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

مراسم صبحگاه مشترک نیروهای وظیفه آتش نشان امروز با حضور آتش پاد دوم ابراهیم مطلبی مدیرعامل محترم سازمان در محل ایستگاه شماره 4 برگزار گردید .

سرآتشیار غفوریان مسئول واحد مشمولین سازمان در این باره گفت : امروز به لطف خدا تعدادی از سربازان عزیز سازمان ترخیص میشوند و تعدادی دیگر امروز در سازمان آتش نشانی اصفهان پس از گذراندن آموزشهای نظامی و عملیاتی مشغول به خدمت میشوند . این مراسم در ایستگاه شماره 4 و با حضور آتش پاد دوم ایوبی معاون محترم عملیات و تعدادی از مدیران ارشد عملیاتی و اداری برگزار گردید .

تشکر ویژه از سرآتشیار غفوریان مسئول واحد مشمولین ، سرآتشیار بگدلی مسئول محترم ایستگاه شماره ۴ و مسئول دوره آموزشی نیروهای وظیفه جدید و همچنین پرسنل محترم ایستگاه شماره ۴ ، مدرسان عزیز معاونت آموزش و پیشگیری که در این دوره آموزشی زحمات بسیار زیادی را متحمل شدند .

در پایان این مراسم که همزمان با میلاد مسعود حضرت علی اکبر و روز جوان برگزار گردید ، از قهرمانان ورزشی مشمول که در مسابقات ورزشی والیبال و فوتسال کسب مقام کرده بودند و همچنین نفرات ترخیص شده از خدمت تقدیر و تجلیل شد.

مراسم صبحگاه مشترک نیروهای وظیفه آتش نشان
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای وظیفه آتش نشان
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای وظیفه آتش نشان
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای وظیفه آتش نشان
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای وظیفه آتش نشان
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای وظیفه آتش نشان
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای وظیفه آتش نشان
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای وظیفه آتش نشان
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای وظیفه آتش نشان
مراسم صبحگاه مشترک نیروهای وظیفه آتش نشان