سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 09 تیر 1401

در پی باز شدن آب رودخانه زاینده رود اتفاق افتاد : 

 استقرار اکیپ غواصی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان در حاشیه رودخانه با آمادگی و انسجام کامل جهت پوشش ایمنی مسافران نوروزی 

 همچنین آغاز به کار اسکله قایقرانی زاینده رود و نظارت اکیپ غواصی سازمان 


 

استقرار اکیپ غواصی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
استقرار اکیپ غواصی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
استقرار اکیپ غواصی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
استقرار اکیپ غواصی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
استقرار اکیپ غواصی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان
استقرار اکیپ غواصی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان