سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

حضور حضرت آیت الله طباطبایی امام جمعه محترم اصفهان در کمپ نوروزی فدک 

امام جمعه محترم اصفهان از تلاش شبانه روزی آتش نشانان جهت بالا بردن ایمنی مسافران نوروزی تشکر و قدردانی کردند .
در این بازدید جناب آقای دکتر قاسم زاده شهردار محترم اصفهان ، جناب آقای مهندس بقایی معاون محترم خدمات شهری و جناب آقای مهندس شاطوری مدیر محترم منطقه ۷ شهرداری اصفهان نیز حضور داشتند .

حضور آیت الله طباطبایی امام جمعه  اصفهان در کمپ نوروزی فدک 
حضور آیت الله طباطبایی امام جمعه  اصفهان در کمپ نوروزی فدک 
حضور آیت الله طباطبایی امام جمعه  اصفهان در کمپ نوروزی فدک 
حضور آیت الله طباطبایی امام جمعه  اصفهان در کمپ نوروزی فدک 
حضور آیت الله طباطبایی امام جمعه  اصفهان در کمپ نوروزی فدک