سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401

گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتبال دستی ویژه ماه مبارک رمضان توسط واحد ورزش سازمان با حضور بیش از ۴۰ تیم 

نتایج : 
مقام اول تیم ایستگاه ۱۲
مقام دوم تیم ایستگاه ۹
مقام سوم تیم ایستگاه ۱۶

تشکر از واحد تصویر و خبر سازمان 

گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتبال دستی
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتبال دستی
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتبال دستی
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتبال دستی
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتبال دستی
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتبال دستی
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتبال دستی
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتبال دستی
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتبال دستی
گزارش تصویری از برگزاری مسابقات فوتبال دستی