سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401

حادثه سقوط درخت که موجب ترافیک سنگین خودرویی شد 

ساعت اعلام : ۱۵ و ۲۷
محل حادثه : اتوبان آقا بابایی نرسیده به پل تمدن
ایستگاه اعزامی : ۲۵

همچنین حریق زمین کشاورزی و احتمال رسیدن شعله به خودروهای مجاور با سرعت عمل آتش نشانان ایستگاه شماره ۲۵ اطفاء شد .
ساعت اعلام : ۱۴ و ۲۵ 
محل حریق : خیابان سپهر 
ایستگاه اعزامی : ۲۵ 

سقوط درخت و حریق در زمین کشاورزی
سقوط درخت و حریق در زمین کشاورزی
سقوط درخت و حریق در زمین کشاورزی
سقوط درخت و حریق در زمین کشاورزی
سقوط درخت و حریق در زمین کشاورزی
سقوط درخت و حریق در زمین کشاورزی