سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
  • 1401-01-22 10:41
  • كد محتوا:19986
تمرین و مانورآموزشی عملیات

برگزاری کلاس و تمرین عملیاتی صعود و فرود از ساختمان‌های بلند توسط همکلران عزیز شیفت سه ایستگاه شماره ۲۵

تمرین و مانورآموزشی عملیات
تمرین و مانورآموزشی عملیات
تمرین و مانورآموزشی عملیات
تمرین و مانورآموزشی عملیات
تمرین و مانورآموزشی عملیات