سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1401-01-22 10:44
  • كد محتوا:19987
تصادف یک دستگاه خودروی پیکان

تصادف وحریق یک دستگاه خودرو سواری پیکان

محل حادثه : اتوبان شهید دستجردی

 ساعت اعلام : یک بامداد

ایستگاههای اعزامی :  ۱۳و۱۲

تصادف یک دستگاه خودروی پیکان
تصادف یک دستگاه خودروی پیکان
تصادف یک دستگاه خودروی پیکان