سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

حریق سیلندر گاز پیک نیک داخل تراس آپارتمان

 اعزام اکیپ  ایستگاه 23 

ساعت اعلام : 14 و 35 

محل حریق : شهرک شهید کشوری ، گلستان 3

 و همچنین حریق کارگاه ذوب و بازیافت ضایعات پلاستیک 

محل حریق : روستای زیار محدوده چم    

ایستگاه اعزامی : 23

 ساعت اعلام : 17 و 50
 

حریق گاز پیک نیک و حریق در کارگاه ذوب پلاستیک
حریق گاز پیک نیک و حریق در کارگاه ذوب پلاستیک
حریق گاز پیک نیک و حریق در کارگاه ذوب پلاستیک
حریق گاز پیک نیک و حریق در کارگاه ذوب پلاستیک