سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
  • 1401-01-27 10:00
  • كد محتوا:20003
حادثه تصادف  و نشت بنزین از خودرو 

حادثه تصادف و احتمال محبوسی و نشت بنزین از خودرو 

محل حادثه : اتوبان آقا بابایی به سمت پل اطشاران 

ایستگاه اعزامی : ۲۵ 

ساعت وقوع حادثه : حدود ۱۲ و ۴۵ دقیقه 

۴ مصدوم حادثه که یکی از آنها آقایی با شدت آسیب دیدگی بیشتر بود تحویل عوامل اورژانس شهر شدند .

حادثه تصادف  و نشت بنزین از خودرو 
حادثه تصادف  و نشت بنزین از خودرو 
حادثه تصادف  و نشت بنزین از خودرو 
حادثه تصادف  و نشت بنزین از خودرو 
حادثه تصادف  و نشت بنزین از خودرو