سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

به گزارش سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان  سرآتش یار فرهاد کاوه آهنگران حریق در مجتمع مسکونی ۶ طبقه  رخ داد که منجر به فوت مرد سالمند شد .

محل حریق در خیابان مهرآباد ساعت ۱۱ و ۲۹ دقیقه

۷ ایستگاه آتش نشانی اعزام شدند.در این حریق دو دستگاه نردبان نجات و یکدستگاه طوفان (کشنده دود) و همچنین یکدستگاه خودروی حامل دستگاه تنفسی مورد استفاده قرار گرفت.

اعزام دو آتش نشان به بیمارستان به علت دودزدگی که خوشبختانه حال هر دو مساعد گزارش شده .

حضور مدیرعامل ، معاون عملیات ، مدیر منطقه ۱ و تعدادی از روسای ایستگاهها ، رئیس اداره ارتباطات ، واحد تصویر و خبر ، مسئول حراست ، مسئول اکیپ نجات در ارتفاع و کوهستان و مسئول تعمیرگاه در محل حریق از دقایق اولیه

حضور مدیران ارشد منطقه ۴ شهرداری ، نیروی انتظامی ، ۴ دستگاه خودروی اورژانس ، عوامل ادارات گاز و برق در محل حریق

حریق طبقات ۲ ، ۳ ، ۴، ۵ و ۶ را درگیر کرده بود .

آتش نشانان علاوه بر اطفاء حریق عملیات تخلیه و جستجو را انجام دادند .

پای ایمنی شهر ایستاده ایم .....

 

حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند 
حریق مجتمع مسکونی ۶ طبقه و فوت مرد سالمند