سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

در ساعت ۰۴ و ۳۰ دقیقه بامداد امروز یک حریق در انبار علوفه یک مجتمع گاوداری واقع در خیابان امام خمینی (ره) به وقوع پیوست .

بلافاصله آتش نشانان از ۴ ایستگاه ۲۱ ، ۱۰ ، ۱۶ و ۲۶ به همراه افسران آماده وقت سرآتشیار حیدری با اطفائیه های سنگین به محل حریق اعزام شدند و در کمترین زمان ممکن اتش را مهار و از سرایت شعله به دپوهای علوفه همجوار حریق جلوگیری کردند .

خوشبختانه با سرعت عمل اکیپ اعزامی هیچیک از دامها آسیب ندیدند .

توصیه میگردد در انبارداری علوفه در خصوص رعایت فاصله بین دپوهای کاه و علوفه همچنین روشن نکردن آتش در مجاورت علوفه ها و نبود سیم برق در حوالی انها دقت لازم صورت پذیرد .

و همچنین  یک حریق دیگرکه  مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات در پشت بام فروشگاه بوده رخ داد.

محل حریق : خیابان اشراق جنوبی 

ساعت اعلام : ۱۳ و ۳۶ دقیقه ایستگاههای اعزامی : ۶ ، ۷ و ۹ همراه با حضور سرآتشیار شفیعی مدیر منطقه یک عملیات و آتشیار دوم دهقانی کشیک آماده واحد تصویر و خبر.

پای ایمنی شهر ایستاده ایم....
 

حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات
حریق در انبار علوفه وحریق مقدار زیادی کارتن خالی و ضایعات