سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری از یک مورد حادثه غرق شدن شخص مذکر ۲۴ساله تبعه افغان در استخر ذخیره آب کشاورزی محدوده حبیب آباد روستای ورتون در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری خبر داد. ساعت شروع عملیات ۱۴ و ۱۵ دقیقه اکیپ اعزامی از ایستگاههای ۱و ۵ به اتفاق آتشیار خانی سرپرست اکیپ غواصی و سرآتشیار نریمانی مسئول دفتر حوزه عملیات جسد فرد مذکور پس از خارج شدن از آب ، تحویل عوامل انتظامی گردید . توصیه میگردد هرگز در آبهای روباز ساکن و جاری بدون حضور ناجی غریق شنا نکنید و استخرهای کشاورزی را ایمن نمایید .
حادثه غرق شدن  جوان ۲۴ساله تبعه افغان
حادثه غرق شدن  جوان ۲۴ساله تبعه افغان
حادثه غرق شدن  جوان ۲۴ساله تبعه افغان
حادثه غرق شدن  جوان ۲۴ساله تبعه افغان