سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1401-02-01 09:43
  • كد محتوا:20024
پوشش ایمنی مناسب در شب قدر

آتش نشانان در شب قدر علاوه بر پوشش ایمنی محل استقرار ، خود نیز همراه شهروندان به راز نیاز و دعا پرداختند . تشکر از آقای زواران از واحد تصویر و خبر و همراهی آقای معمار( سرباز وظیفه) از اداره ارتباطات

پوشش ایمنی مناسب در شب قدر
پوشش ایمنی مناسب در شب قدر
پوشش ایمنی مناسب در شب قدر
پوشش ایمنی مناسب در شب قدر
پوشش ایمنی مناسب در شب قدر
پوشش ایمنی مناسب در شب قدر
پوشش ایمنی مناسب در شب قدر
پوشش ایمنی مناسب در شب قدر
پوشش ایمنی مناسب در شب قدر
پوشش ایمنی مناسب در شب قدر
پوشش ایمنی مناسب در شب قدر