سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401
به گزارش سر آتش یارفرهاد کاوه سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ساعت دو دقیقه بامداد امروز در اتوبان شهید اردستانی (فرودگاه) پانزده خودرو سبک و سنگین با یکدیگر برخورد و تصادف زنجیره ای ایجاد شد. در این تصادف ۹ دستگاه سواری و ۶ دستگاه خودروی سنگین با یکدیگر برخورد کردند که بلافاصله گروه های امداد و نجات آتش نشانی از ایستگاه های ۴ ، ۶ ، ۷ ، ۱۹ ، ۲۴ به محل حادثه اعزام شدند. یک تصادف قبل و یک تصادف دیگر نیز در حین عملیات شد که ۱۱ نفر محبوس و ۵نفر مصدوم داشت و یک کودک دختر و یک خانم میانسال دچار مصدومیت شدید شدند. در محل این حادثه سر آتشیاران احمدی و استکی روسای ایستگاههای ۱۷ و ۲۴ و افسر آماده واحد تصویر و خبر حضور داشتند.
تصادف زنجیره ای در اتوبان فرودگاه
تصادف زنجیره ای در اتوبان فرودگاه
تصادف زنجیره ای در اتوبان فرودگاه
تصادف زنجیره ای در اتوبان فرودگاه
تصادف زنجیره ای در اتوبان فرودگاه
تصادف زنجیره ای در اتوبان فرودگاه