سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
یک مورد تصادف خودروی پراید با درختان حاشیه خیابان در چهار راه ضابط زاده و احتمال محبوسی شخص که ایستگاه های اعزامی : 6 و 9 و ساعت اعلام حادثه : 11:00 بود. همچنین سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران سخنگو و رئیس اداره ارتباطات آتش نشانی اصفهان از برخورد یک دستگاه خودروی پراید و محبوس و مصدوم شدن راننده آن خبر داد . وی افزود : حوالی ساعت ۱۰ دقیقه بامداد امروز یک مورد حادثه تصادف و محبوسی راننده خودروی پراید واقع در خیابان کاوه به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گزارش شد که فورا اکیپ امداد و نجات از ایستگاه شماره 6 (خیابان کاوه) به محل اتفاق اعزام شدند و ضمن ایمن سازی محل ، راننده سواری پراید که آقا جوانی بود را آزاد سازی و تحویل عوامل انتظامی و اورژانس شهر دادند . سرآتشیار محمدی افسر کشیک وقت نیز در این عملیات حاضر بود. در ادامه سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران سخنگوی آتش نشانی اصفهان در خصوص برخورد دو دستگاه خودرو و واژگونی پراید گفت : در ساعت 17 و 48 دقیقه بعداز ظهر امروز یک مورد تصادف و واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید و محبوس شدن سرنشینان آن واقع در کمربندی شهرک صنعتی جی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد که بلافاصله اکیپ امداد و نجات از ایستگاههای شماره 15 و 7 و همکاران عزیز از آتش نشانی شهرک صنعتی جی به محل حادثه اعزام و ضمن ایمن سازی محل ، مصدومین این حادثه که 7 نفر از جمله یک کودک نوزاد بود را از خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس شهر دادند .
 تصادف و واژگونی پراید و محبوس شدن سرنشینان آن
 تصادف و واژگونی پراید و محبوس شدن سرنشینان آن
 تصادف و واژگونی پراید و محبوس شدن سرنشینان آن
 تصادف و واژگونی پراید و محبوس شدن سرنشینان آن
 تصادف و واژگونی پراید و محبوس شدن سرنشینان آن
 تصادف و واژگونی پراید و محبوس شدن سرنشینان آن
 تصادف و واژگونی پراید و محبوس شدن سرنشینان آن
 تصادف و واژگونی پراید و محبوس شدن سرنشینان آن
 تصادف و واژگونی پراید و محبوس شدن سرنشینان آن
 تصادف و واژگونی پراید و محبوس شدن سرنشینان آن
 تصادف و واژگونی پراید و محبوس شدن سرنشینان آن