سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1401-02-15 08:31
  • كد محتوا:20054
آتش سوزی در تعمیرگاه موتور سیکلت
سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران سخنگوی آتش نشانی اصفهان در خصوص آتش سوزی در تعمیرگاه موتور سیکلت گفت : در ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه روز گذشته حریق دو دستگاه موتور سیکلت در پارکینگ منزل مسکونی واقع در شهرک امیریه خیابان آزادی ، به ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اصفهان اعلام شد . بدون فوت وقت ، ایستگاه شماره 11 ( پل اندیشه ) به سمت موقعیت اعزام شدند و توانستند آتش را قبل از توسعه و درگیر شدن منازل مسکونی فوقانی ، آتش را مهار کنند . دو نفر از ساکنین این ساختمان که دچار دودگرفتگی واحد های خود شده و امکان خروج را نداشتند با اقدام به موقع آتش نشانان نجات یافتند.
آتش سوزی در تعمیرگاه موتور سیکلت
آتش سوزی در تعمیرگاه موتور سیکلت