سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

 

 به گزارش سرآتش یار غفوریان سرپرست واحد  مشمولین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان   سربازان در بدو ورود دوهفته آموزش مقدماتی شامل: شناسایی و کار با تجهیزات آتش نشانی، آشنایی با کد بیسمها، نظم و انظباط و همچنین قوانین آتش نشانی مشغول به خدمت در سازمان آتش نشانی می شوند.

 سرآتش یار غفوریان در ادامه افزود ابلاغ های سربازان با توجه به رشته تحصیلی و مهارت ها و شناخت سربازان در مدت اموزشی صادر شده است.

وی همچنین اظهار داشت که از تاریخ 26 اسفند تا 11 فروردین جهت شیفت در باغ فدک مشغول به خدمت شدند. در تاریخ 12 و 13 فروردین جهت پوشش ایمنی حاشیه رودخانه انجام وظیفه کردند، از تعداد 31 نفر تعداد 5 نفر به صورت شیفت و تعداد 26 نفر به صورت روزکار در ستاد مرکزی و ایستگاهها و واحدهای پشتیبانی مشغول  به خدمت شدند.

سرپرست این واحد در ادامه گفت: پذیرش سربازان با اعلام ستاد کل نیروهای مسلح  و ابلاغ به سازمان آتش نشانی  انجام می پذیرد.

شرایط ثبت نام: دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری با اولویت رشته های مهندسی عمران، معماری و شهرسازی، کامپیوتر، تربیت بدنی، نرم افزار،مکانیک، برق، مالی و حسابداری، مدیریت بحران، ایمنی و اتش نشانی می باشد.

 وی در پایان گفت : امید است ترتیبی اتخاذ گردد که نیروهای وظیفه سازمان که در طی دوسال خدمت خود آشنایی کامل با شغل آتش نشانی را پیدا می کنند بتوانند به عنوان نیروی آتش نشان جذب گردد.

فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
فراخوان جذب نیروی وظیفه در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری