سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

 مهدی نصر اصفهانی مسئول واحد ورزش در خصوص برگزاری مسابقات جام رمضان ویژه پرسنل سازمان به خبرنگار واحد ارتباطات سازمان گفت: به منظور بالا بردن آمادگی جسمانی پرسنل سازمان و ایجاد انگیزه و روحیه مضاعف و ایجاد رقابت سالم بین پرسنل واحدهای مختلف اداری، عملیاتی سازمان سه دوره مسابقه جداگانه در رشته های تنیس روی میز، فوتبال دستی و شنا با شرکت بیش از 300 نفر از پرسنل سازمان برگزار گردید.

خوشبختانه این مسابقات با استقبال کم نظیری روبرو شد و بعد از دوران سخت کرونا، آتش نشانان با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت کردند.

مسئول واحد ورزش سازمان ادامه داد: جا دارد از حضور پرسنل محترم سازمان به واسطه حضور داوطلبانه و بدون حاشیه خود تشکر نموده و به ویژه از حمایتهای بی دریغ مدیر عامل محترم سازمان و ارائه رهنمودهای ارزنده ایشان قدردانی نماییم.

وی افزود : در پایان این دوره از مسابقات به نفرات برتر هدیه نقدی و لوح سپاس ارائه شد.

مهدی نصر اصفهانی در خصوص شرکت تیم های سازمان در مسابقات داخلی شهرداری اصفهان نیز گفت: دو تیم والیبال ساحلی و دو تیم طناب کشی در مسابقات جام رمضان داخلی پرسنل شهرداری شرکت کردند وبه تعدادی از پرسنل ورزشکار سازمان نیز با موافقت مدیرعامل محترم سازمان مجوز داده شد که به عنوان یار کمکی در تیم های مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری اصفهان بازی کنند که بسیاری از آن تیم ها به واسطه حضور  این آتش نشانان مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
گزارش نهایی جام رمضان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری