سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

سر آتشیار کاوه سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از تصادف و احتمال محبوسی راننده ی خودرو ۲۰۶ در ساعت ۷ صبح روز گذشته خبر داد.

وی گفت : با اقدام سریع آتش نشانان راننده ی محبوس شده در خودرو ، سالم خارج و تحویل عوامل اورژانس شهر گردید .
 با تشکر از ایستگاه شماره 7 بابت ارسال اخبار و تصاویر

تصادف و احتمال محبوسی راننده ی خودرو ۲۰۶
تصادف و احتمال محبوسی راننده ی خودرو ۲۰۶
تصادف و احتمال محبوسی راننده ی خودرو ۲۰۶