سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

آتش یار کاوه سخنگوی سازمان آتش نشانی  و خدمات ایمنی شهردلری اصفهان  از برگزاری کلاس بازآموزی نجات شخص از ارتفاع و تمرین عملیاتی صعود و فرود توسط پرسنل شیفت ۳ ایستگاه شماره ۴ خبر داد.

وی همچنین  گفت  کلاس تخصصی تئوری و عملی غواصی جهت پرسنل شیفت ۳ ایستگاه ۲۳ برگزار شد.

با تشکر از جناب آقای قاسمی فرمانده محترم شیفت ۳ ایستگاه شماره 23 بابت ارسال تصاویر کلاس

برگزاری کلاس بازآموزی نجات شخصی و  تخصصی غواصی
برگزاری کلاس بازآموزی نجات شخصی و  تخصصی غواصی
برگزاری کلاس بازآموزی نجات شخصی و  تخصصی غواصی
برگزاری کلاس بازآموزی نجات شخصی و  تخصصی غواصی
برگزاری کلاس بازآموزی نجات شخصی و  تخصصی غواصی
برگزاری کلاس بازآموزی نجات شخصی و  تخصصی غواصی