سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان آتش نشانی اصفهان ، معاونت عملیات با همکاری معاونت آموزش ، پیشگیری و ایمنی سازمان نسبت به برنامه ریزی جهت دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۱ کل آتش نشانان سازمان اصفهان اقدام نمودند که در مرحله نخست از فروردین ماه  لغایت تیر ماه سال جاری این دوره با عناوین آموزشی : دستگاه های تنفسی ، کار با ست های نجات هیدرولیکی در امداد رسانی حوادث رانندگی ، آبرسانی و پمپ های آتش نشانی ، اطفاء حریق ، جستجو و تهویه در حریق ساختمان های بلند ، تئوری حریق ، انواع کف های اطفاء حریق و خاموش کننده های دستی ، رها سازی محبوس یا مصدومین در آسانسور ، سیستم های اعلام و اطفاء حریق ، برق و خطرات آن و مبانی کار و نجات با طناب جهت سه شیفت خدمتی ۲۶ ایستگاه عملیاتی در حال برگزاری می باشد .

آتش پاد دوم ایوبی در این خصوص گفت : این دوره ها با همکاری 42  مدرس از مسئولین ایستگاه های عملیاتی و مدرسان اداره آموزش معاونت آموزش و پیشگیری سازمان برای اولین بار با توجه به شرایط همه گیری کرونا به صورت روزانه و غیر متمرکز در محل ایستگاه های عملیاتی با حضور کلیه آتش نشانان شیفت های خدمتی برگزار می گردد.

 معاون عملیات سازمان افزود : پس از پایان این دوره از کلاسها ، دوره تخصصی تکمیلی در محل مرکز آموزش سازمان به صورت متمرکز برگزار می گردد که شرکت پرسنل در این دوره ها و قبولی در آزمون های پایانی ، تاثیر بسزایی در امر ارتقاء شغلی پرسنل و بالابردن توان علمی و عملی آنها در عملیاتهای نجات خواهد داشت .

دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان
دوره های سراسری ضمن خدمت ویژه آتش نشانان شهر اصفهان