سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

سر آتش یار فرهاد کاوه سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  شهرداری  اصفهان از حادثه تصادف تریلی حامل بار خبرداد.
وی گفت: حادثه تصادف و نشت گازوئیل خودرو کشنده تریلر رنو 460  بزرگراه شهدای صفه روبروی کوه صفه، رخ داد که ایستگاه 12 در ساعت  3:23 بامداد اعزام شدند و پایان عملیات 7:20 صبح؛ بوده است. 
خوشبختانه راننده سالم و تشخیص علت به عهده عوامل راهور 

با تشکر از ایستگاه 12 بابت ارسال اخبار و تصاویر

تصادف و نشت گازوئیل خودرو کشنده تریلر
تصادف و نشت گازوئیل خودرو کشنده تریلر
تصادف و نشت گازوئیل خودرو کشنده تریلر
تصادف و نشت گازوئیل خودرو کشنده تریلر
تصادف و نشت گازوئیل خودرو کشنده تریلر