سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

 

سرآتشیار فرهاد کاوه آهنگران سخنگو و رئیس اداره ارتباطات و امور بین الملل آتش نشانی اصفهان درخصوص احتمال ریزش  سقف و آوار در6 مغازه  گفت : طی تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان ، از ریزش جزئی و احتمال تخریب ۶ باب معازه در حوالی خیابان حافظ مطلع شدیم و بلافاصله با اعزام آتش نشانان از ایستگاه شماره ۱۷ به همراه سرآتشیار شکرانیپور رئیس ایستگاه ، محل مورد نظر بررسی قرار گرفت و تذکرات ایمنی به اهالی محل و مالکان حاضر در موقعیت ارائه گردید .

کاوه آهنگران ادامه داد : متاسفانه در محدوده بافت قدیمی شهر تعداد قابل توجهی خانه و مغازه که بعضاً هم مدتهاست خالی است وجود دارد که هر لحظه با توجه به شرایط جوی ناپایدار کنونی احتمال ریزش دارد .

وی افزود : از مالکان اینگونه اماکن خواهشمندیم با توجه به پیگردهای قانونی و مسئولیتی که در صورت بروز حادثه برای رهگذران وجود دارد و همچنین جان ساکنین خود اماکن در حال تخریب در خطر است ، نسبت به ایمن سازی اماکن خود اقدام عاجل نمایند .

احتمال ریزش سقف و آوار در ۶ باب مغازه 
احتمال ریزش سقف و آوار در ۶ باب مغازه 
احتمال ریزش سقف و آوار در ۶ باب مغازه 
احتمال ریزش سقف و آوار در ۶ باب مغازه 
احتمال ریزش سقف و آوار در ۶ باب مغازه 
احتمال ریزش سقف و آوار در ۶ باب مغازه 
احتمال ریزش سقف و آوار در ۶ باب مغازه