سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
  • 1401-02-24 13:34
  • كد محتوا:20086
آتش سوزی در کامیون حامل علوفه

سرآتشیار کاوه سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان  در خصوص آتش سوزی در کامیون حامل علوفه گفت :
در ساعت ۱۰ و ۵۹ دقیقه صبح امروز پس از اعلام ستاد فرماندهی مبنی بر آتش سوزی در کامیون حامل علوفه با اکیپ کامل و اطفائیه سنگین به سمت محل حریق واقع در ابتدای جاده اصفهان نائین بعد از پایانه شرق اعزام شدیم و در کمترین زمان ممکن حریق را اطفاء کردیم .

سرآتشیار لطفی رئیس ایستگاه شماره ۲۱ نیز در این عملیات حضور داشت.

با تشکر از ایستگاه 15 و 21 

آتش سوزی در کامیون حامل علوفه
آتش سوزی در کامیون حامل علوفه
آتش سوزی در کامیون حامل علوفه
آتش سوزی در کامیون حامل علوفه