سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

دیدار آتش پاد دوم مطلبی مدیر عامل محترم سازمان با جناب آقای هاشمی مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت هفته صلیب سرخ و هلال احمر 

در این دیدار آتش پاد دوم ایوبی معاون عملیات ، مدیران مناطق ۲ و ۴ ، رییس گروه برنامه ریزی ، رئیس ایستگاه شماره ۱۴ و رئیس اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان نیز حضور داشتند .

دیدار آتش پاد دوم مطلبی مدیر عامل محترم سازمان با مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر
دیدار آتش پاد دوم مطلبی مدیر عامل محترم سازمان با مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر
دیدار آتش پاد دوم مطلبی مدیر عامل محترم سازمان با مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر
دیدار آتش پاد دوم مطلبی مدیر عامل محترم سازمان با مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر
دیدار آتش پاد دوم مطلبی مدیر عامل محترم سازمان با مدیرعامل محترم جمعیت هلال احمر