سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

فرهاد کاوه آهنگران سخنگو و رئیس اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی اصفهان از گودبرداری و احتمال تخریب یک ساختمان قدیمی خبر داد .

کاوه آهنگران در این خصوص گفت : 
گودبرداری غیر اصولی  باعث تخریب قسمتی از ساختمان قدیمی شد که سریعا با حضور اکیپ امداد و نجات  ایستگاه شماره  9 به همراه سرآتشیار عزیزی افسر کشیک در محل حاضر شدند همچنین ساختمان مجاور نیز که احتمال تخریب دارد تخلیه شد.

وی ادامه داد : 
این حادثه در ساعت ۲۱ و ۰۷ دقیقه شب گذشته به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد و محل این حادثه خیابان ابن سینا بود .
کاوه آهنگران ادامه داد : 
خوشبختانه تخریب زیادی در این ساختمان انجام نشد و فردی به حمدالله آسیب ندید . 
 

 احتمال تخریب و ریزش یک ساختمان قدیمی
 احتمال تخریب و ریزش یک ساختمان قدیمی
 احتمال تخریب و ریزش یک ساختمان قدیمی
 احتمال تخریب و ریزش یک ساختمان قدیمی
 احتمال تخریب و ریزش یک ساختمان قدیمی
 احتمال تخریب و ریزش یک ساختمان قدیمی
 احتمال تخریب و ریزش یک ساختمان قدیمی