سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

برگزاری کلاسهای  آموزشی نوگلان عزیز در پیش دبستانی گنجینه توسط کارشناسان محترم اداره آموزش آتش نشانی اصفهان و همچنین برگزاری کلاس آموزش ایمنی جهت دختران عزیز در دبستان شاهد شهید اندرزگو نیز توسط اداره آموزش سازمان 

گزارش تصویری کلاسهای  آموزشی در دبستان
گزارش تصویری کلاسهای  آموزشی در دبستان
گزارش تصویری کلاسهای  آموزشی در دبستان
گزارش تصویری کلاسهای  آموزشی در دبستان
گزارش تصویری کلاسهای  آموزشی در دبستان
گزارش تصویری کلاسهای  آموزشی در دبستان
گزارش تصویری کلاسهای  آموزشی در دبستان