سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

به گزارش اداره ارتباطات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان سر آتشیار کاوه در ساعت ۱۸ و ۳۷ دقیقه امروز یک مورد حریق در دستگاه خشک کن آرد در کارخانه واقع در روستای حسن آباد به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی اصفهان اعلام شد. 

وی ادامه داد: خوشبختانه این حریق مصدوم نداشت و با سرعت عمل خوب آتش نشانان از ایستگاه شماره ۱۵ حریق اطفاء و محل ایمن سازی و توصیه های ایمنی در این خصوص به مالک کارخانه ارائه شد .

همچنین وی ادامه داد: حادثه برخورد پراید با دیواره اتوبان شهید صیاد شیرازی (جنوب به شمال) در ساعت اعلام حادثه : ۱۰ و ۵۰ که ایستگاه اعزامی : ۴ و یک مصدوم جزئی خانم حدوداً ۶۰ ساله داشت.

با تشکر از ایستگاه 15و 4

حریق در دستگاه خشک کن آرد و حادثه پراید
حریق در دستگاه خشک کن آرد و حادثه پراید
حریق در دستگاه خشک کن آرد و حادثه پراید
حریق در دستگاه خشک کن آرد و حادثه پراید
حریق در دستگاه خشک کن آرد و حادثه پراید
حریق در دستگاه خشک کن آرد و حادثه پراید