سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

به گزار ش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان و به نقل از سرآتشیار سلحشور مدیر اموراداری سازمان  آزمایش ادواری در سازمان هر دو سال یکبار برای شناسایی  و ارزیابی وضعیت سلامت جسمانی و غربالگری پرسنل به همت امور اداری و واحد HSEQ انجام می شود.

وی اظهار کرد : آزمایش ادواری کارکنان با توجه به شرایط حضورآتش نشانان  درعملیات حریق و حوادث مختلف و همچنین حضور در اماکن خاص به منظور بررسی شرایط جسمانی کارکنان و بررسی آسیب های احتمالی ناشی از کار  توسط یکی از بهترین شرکتهای آزمایشگاهی و زیر نظر بهترین متخصصین پزشکی شهر اصفهان انجام می پذیرد. 

سلحشور همچنین ادامه داد: هدف از این معاینات  ادواری که در دوره های زمانی خاص با فاصله های معین انجام می شود رسیدن به تشخیص زود رس بیماری ها وپیشگیری از عوارض ناشی از کار، درمان به هنگام ، جلوگیری از انتقال و پخش بیماری های واگیر دار پرسنل، پیشگیری از بروز بیماری های شغلی در افراد، بررسی اثرات عوامل زیان آور محیط کار بر روی کارکنان و ارزشیابی روش های پیشگیری و ایمنی در سازمان آتش نشانی اصفهان انجام می شود.

 آزمایش ادواری در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان
 آزمایش ادواری در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان
 آزمایش ادواری در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اصفهان