سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

محبوس شدن 5 نفر در دیواره های پرتگاهی خطرناک کوه صفه

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر اصفهان و به نقل از واحد تخصصی نجات در ارتفاع و کوهستان این سازمان در ساعت 20:15 روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه پیرو تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی مبنی بر محبوس شدن 5 نفر در دیواره های پرتگاهی زیرین گذر کسری و درخواست کمک ، بلافاصله اکیپ تخصصی نجات در ارتفاع و کوهستان مستقر در ایستگاه 12 این سازمان به محل حادثه اعزام و پس از عملیات تخصصی نجات در ارتفاع با طناب و تجهیزات، با رعایت کلیه اصول ایمنی اشخاص از ارتفاع به محل امن منتقل، موارد ایمنی لازم به ایشان توصیه و مورد رفع خطر گردید. پایان عملیات نیز در ساعت 23:25 اعلام گردید.

همچنین حادثه دیگر در ساعت 19:30 روز جمعه 30 اردیبهشت ماه پیرو تماس کوهنوردان با سامانه 125 آتش نشانی مبنی بر عدم توانایی در ادامه مسیر و ضعف بدنی آقای حدود ۲۰ ساله ، حدفاصل چشمه خاجیک و چشمه پاچنار کوه صفه و درخواست کمک ، بلافاصله اکیپ تخصصی نجات در ارتفاع و کوهستان مستقر در ایستگاه شماره ۱۲ این سازمان به محل حادثه اعزام و با رعایت کلیه اصول ایمنی شخص به محل امن منتقل، موارد ایمنی لازم به ایشان توصیه و تحویل عوامل اورژانس شد. پایان عملیات نیز در ساعت 21:00 اعلام گردید.
توصیه میگردد کوهپیمایان گرامی هرگز از مسیر های فرعی و نا ایمن اقدام به صعود نکنند.

محبوس شدن 5 نفر در دیواره های پرتگاهی کوه صفه
محبوس شدن 5 نفر در دیواره های پرتگاهی کوه صفه
محبوس شدن 5 نفر در دیواره های پرتگاهی کوه صفه
محبوس شدن 5 نفر در دیواره های پرتگاهی کوه صفه