سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

سر آتشیار کاوه آهنگران سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از همکاری آتش نشانان ایستگاه 14 با کادر درمان بیمارستان جهت خارج کردن سوزن دستگاه بافندگی از کف دست یک جوان ۱۶ ساله  در ساعت ۱۶ و ۰۷ دقیقه روز گذشته خبر داد .
کاوه آهنگران  توجه به قوانین کار و رعایت نکات ایمنی میتواند ضامن سلامتی شما در هنگام کار باشد.

وی همچنین از  حریق رستوران فست فود خیابان کاخ سعادت آباد غربی خبر داد.

تشکر از واحد تصویر و خبر سازمان به دلیل حضور در صحنه عملیات و ارسال تصاویر

حریق در فست فود و حادثه خارج کردن سوزن ازدست نوجوان
حریق در فست فود و حادثه خارج کردن سوزن ازدست نوجوان
حریق در فست فود و حادثه خارج کردن سوزن ازدست نوجوان
حریق در فست فود و حادثه خارج کردن سوزن ازدست نوجوان
حریق در فست فود و حادثه خارج کردن سوزن ازدست نوجوان
حریق در فست فود و حادثه خارج کردن سوزن ازدست نوجوان
حریق در فست فود و حادثه خارج کردن سوزن ازدست نوجوان
حریق در فست فود و حادثه خارج کردن سوزن ازدست نوجوان