سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

سرآتشیار کاوه آهنگران سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از دو مورد حریق و یک مورد حادثه خبر داد .

وی افزود : آتش نشانان این ایستگا ه در حریق الوار ، آتش گرفتن اشجار حاشیه اتوبان و حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی وانت شرکت کردند .

با تشکر از ایستگاه 22 بایت ارسال تصاویر و اخبار 

حریق الوار و اشجار و واژگونی خودرو
حریق الوار و اشجار و واژگونی خودرو
حریق الوار و اشجار و واژگونی خودرو
حریق الوار و اشجار و واژگونی خودرو
حریق الوار و اشجار و واژگونی خودرو