سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

سرآتشیار  کاوه آهنگران سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری اصفهان در خصوص ریزش آوار به خبرنگار اداره ارتباطات سازمان گفت : در ساعت ۱۹ حادثه ریزش آوار در منزل قدیمی واقع در خیابان خواجه نصیر به سامانه 125 ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان اعلام شد .

وی همچنین در خصوص ریزش دیوار گفت : در ساعت 15 و 36 دقیقه روز گذشته حادثه ریزش دیوار قدیمی در مجاورت منزل در حال ساخت واقع در خیابان طیب به سامانه 125 ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان اعلام شد .
بلافاصله با توجه به احتمال محبوس شدن فرد در زیر اوار به همراه اکیپ امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند .
خوشبختانه پس از جستجوی دقیق مشخص شد هیچکس در زیر اوار حضور نداشت .

با تشکر از ایستگاه 4 و 14بابت ارسال تصاویر و اخبار

حادثه ریزش آوار در منزل قدیمی و ریزش دیوار
حادثه ریزش آوار در منزل قدیمی و ریزش دیوار
حادثه ریزش آوار در منزل قدیمی و ریزش دیوار
حادثه ریزش آوار در منزل قدیمی و ریزش دیوار
حادثه ریزش آوار در منزل قدیمی و ریزش دیوار