سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
پنجشنبه, 16 تیر 1401

سرآتشیار کاوه آهنگران سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حریق آشپزخانه منزل مسکونی واقع در خیابان شیخ طوسی شرقی محله گرکان خبر داد.

ساعت اعلام ۱۱:۳۰و  ایستگاه اعزامی : ۷

 همچنین از انحراف و برخورد کامیون با دیواره اتوبان همت ، امروز عصر اطلاع داد.

با تشکر از آتش یار دوم مجتبی جمشیدی فرمانده شیفت دوی ایستگاه شماره 7 به جهت سرعت عمل تیم امدادی تحت پوشش و ارسال تصویر حریق 

و تشکر از وظیفه معمار از واحد ارتباطات سازمان 

حریق آشپزخانه منزل مسکونی و برخورد کامیون با دیواره اتوبان همت
حریق آشپزخانه منزل مسکونی و برخورد کامیون با دیواره اتوبان همت
حریق آشپزخانه منزل مسکونی و برخورد کامیون با دیواره اتوبان همت