سال جهش تولید
دوشنبه, 04 بهمن 1400
نوع محتوا برای واکشی: 
news

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازحریق کارگاه شیرینی پزی خبر داد.

1400-07-18 19:00

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از واژگون شدن یک دستگاه پمپ بتن ساختمان خبر داد.

1400-07-17 17:45

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از پست برق فشار قوی در مجاورت کارخانه صنعتی که طعمه حریق شد خبر داد.

1400-07-17 16:30