سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
نوع محتوا برای واکشی: 
news

سخنگوی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری اصفهان از محبوس شدن شخصی مذکر و مسن سال داخل اتاق منزل مسکونی خبر داد.

1400-08-25 17:30