سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
 شرح وظایف معاونت پیشگیری  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان :

  

تهیه و تنظیم طرحهای ایمنی و پیشگیری از حریق و حوادث

تبادل اطلاعات با مراكز علمی و پژوهشی در موضوعات مرتبط

نظارت و كنترل ساختمان‌ها در زمینه حفاظت در برابر حریق و حوادث

ارئه روش‌های نوین در جهت دست یابی به ایمنی از حریق در اماكن و تاسیسات شهری

مشاركت در برنامه‌های ایمن‌سازی شهر

نظارت بر تهیه و تنظیم طرح های ایمنی، فنی و پیشگیری از حریق و حوادث به منظور کاهش حریق و حوادث مبتلابه جامعه
تبادل اطلاعات با مراکز علمی و پژوهشی در موضوعات مرتبط

ارایه روش های نوین جهت دستیابی به ایمنی از حریق در اماکن و تأسیسات شهری و مشارکت در برنامه های ایمن سازی

تلاش جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع حوادث و کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آتش سوزی ها و دیگر خطرات احتمالی

نظارت بر عملیات موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتشنشانی و خدمات ایمنی

نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمان ها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمان ها در مقابل سوانح گوناگون براساس دستورالعمل ها و مقررات ملی ساختمان

نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی متناسب با انواع کاربری های مختلف

ارائه مشاوره در زمینه های مختلف ایمنی
 

 

کد محتوا 18207

برچسب‌ها