سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

شرح وظایف اداره ایمن سازی شهری

 

کنترل نقشه های معماری در مرحله صدور پروانه و مطابقت آن با ضوابط شهرسازی و معماری به خصوص مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران .

صدور دستورالعمل ایمنی متناسب با نوع كاربری مسكونی ، تجاری ،صنعتی ، اداری، خدماتی، آموزشی ،فرهنگی، درمانی، تجمعی ، انباری و...

اعزام کارشناسان مجرب جهت بازدید های ایمنی و نظارت برحسن اجرای دستورالعمل ایمنی در مراحل سفتکاری و پایانکار.

پاراف نقشه های معماری در مراحل شروع بکار، سفتکاری و پایانکار و صدور تاییدیه ایمنی.

بازدید ایمنی و كنترل مضاعف در خصوص صدور گواهی عدم خلاف، تعمیرات و...

انجام کلیه مکاتبات اداری با شهرداری و مشارکت در جلسات و کمیسیون های مربوط به مسایل حقوقی ایمن سازی ساختمان ها و ارائه نظرات و پیشنهادات در قالب مسائل اجرایی.

همکاری با اداره آموزش جهت برگزاری دوره های آموزشی به پرسنل سازمان.

انجام امور محوله مربوط به واحد پیشگیری وایمنی .

مشاوره در امور طراحی معماری ایمنی.

پاسخ به نامه های آتش‌نشانی ، دهیاری ،شهرداری شهرستانها در خصوص بررسی نقشه های معماری در مرحله شروع بکار و مشاوره در خصوص ضوابط معماری، ایمنی در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان.

همکاری با واحدها و سازمان‏های دولتی در خصوص ارائه طرح های پیشگیری و ایمنی در صورت دعوت و یا درخواست سازمان های مذکور طبق دستور مقدم مافوق .

شرکت در جلسات و کمیته ها وکنفرانس‏های حوزه ایمنی وآتش نشانی و ارائه نظرات وپیشنهادات .

تهیه و تنظیم گزارش فعالیت های جاری و انجام یافته، جهت بررسی مقام مافوق .

تهیه آمار و گزارشات لازم ، تجزیه وتحلیل موضوع و اقدامات اصلاحی به منظور پیشگیری از حوادث و تشخیص اولویت ها و ضرورت رعایت مسایل ایمنی به مسؤولین و شهروندان .

همکاری با واحدها و سازمان های حقوقی و اجرائی (دادستانی، شورای حل اختلاف شهرداری به منظور تسهیل در ارتباطات برون سازمان با ایشان و تسریع و پیشبرد در فرایندهای ایمن سازی اماکن مخاطره آمیز در سطح شهر.

شركت در جلسات معاونت شهرسازي.

مشاركت در برنامه‌های ایمن‌سازی شهر اصفهان

 

کد محتوا 18212

برچسب‌ها