سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401

شرح وظایف رئیس اداره پیشگیری و ایمن سازی صنوف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان :

 

 1. تعیین خط مشی و برنامه ریزی برای انجام امور مربوط به اصناف استان و یشنهاد  آئین نامه ها و دستورالعمل ها.
 2. برنامه ریزی و تعیین خط مشی لازم در جهت ساماندهی و ایمنی واحدهای صنفی در شهر.
 3. انجام اقدامات لازم به منظور تشکیل کمیسیون نظارت بر ایمنی بازار – اصناف – مغازه های مراکز تجاری – فروشگاه های بزرگ.
 4. ارائه پیشنهادهای لازم به منظور جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی پرخطر بدون داشتن تائیدیه ایمنی.
 5. برنامه ریزی و انجام حمایتهای لازم از اصناف تولیدی و خدماتی استان در جهت ارتقاء  سطح ایمنی.
 6. فراهم نمودن زمینه های آموزش لازم برای مسئولان اتحادیه ها، مجامع و افراد صنفی پیرامون امور اصناف قانون نظام صنفی با همکاری موسسات آموزشی مربوط.
 7. پیگیری، بازدید و ارائه طرح و دستورالعمل ایمن سازی اماکن تجاری و کسب و کار پرخطر و نا ایمن .
 8. برنامه ریزی و سوابق اجرای آموزش (اصناف و کارخانجات).
 9. فرم ارزشیابی دوره آموزشی (اصناف و کارخانجات).
 10. برنامه ریزی جهت بازدید دوره ای از اماکن پر خطر .
 11. تهیه چک لیست موارد ایمنی و آتش نشانی جایگاه سوخت   CNG و بازدید دوره ای از آنها .
 12. تهیه فرم چک لیست موارد ایمنی و آتش نشانی جایگاه های پمپ بنزین و بازدید دوره ای از آنها .
 13. تهیه فرم چک لیست بررسی کارگاه های شارژ کپسو لهای آتش نشانی.
کد محتوا 18222

برچسب‌ها