سال جهش تولید
جمعه, 30 مهر 1400
12 بهمن 1399 - 09:03

شرح وظایف واحد مشمولین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان :


اخذ مجوز امریه از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان شهرداریها
تشکیل پرونده گزینش و پذیرش سربازان در سازمان
آموزش بدو ورود و آموزش تخصصی در واحد بکارگیرنده
ارسال گزارش عملکرد و محاسبه کارکرد و تنظیم سند حقوق
رسیدگی به امور انضباطی و تعلیم و تربیت سربازان طبق بخشنامه
انجام مراحل اداری و مکاتبات جهت مراکز درمانی وارگانها ،کسر خدمت و ترخیصیی سربازان

 

کد محتوا 18231