سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
ایستگاه شماره 7رییس
آقای علیرضا ایمانیان
آدرس ایستگاه: 
خیابان پروین _ میدان لاله
تلفن حریق: 
35594444
تلفن پرسنلی: 
35594444
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 7
کد محتوا 18680