سال جهش تولید
چهارشنبه, 10 آذر 1400
ایستگاه شماره 19رییس
آقای حسن استکی
آدرس ایستگاه: 
خیابان زینبیه شمالی _ جنب خیابان حرم
تلفن حریق: 
۵۲۲۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۵۵۲۴۴۴۳ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 19
کد محتوا 18683