سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
ایستگاه شماره 24رییس
آقای حسن استکی
آدرس ایستگاه: 
اتوبان آقابابایی _ شهرک گل نرگس _ خیابان سعادت
تلفن حریق: 
۳۵۵۴۵۴۴۴
تلفن پرسنلی: 
۳۵۵۴۵۴۴۴
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 24
کد محتوا 18684

برچسب‌ها