سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
آقای مجید احمدی
آدرس ایستگاه: 
خیابان هاتف _ خیابان مشیر
تلفن حریق: 
۲۲۰۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۲۲۱۴۴۴۴ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 17
کد محتوا 18689

برچسب‌ها