سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
ایستگاه شماره 2رییس
آقای امیر حسین علی شیخی
آدرس ایستگاه: 
خیابان امام خمینی _ جنب بوستان قلمستان
تلفن حریق: 
۳۳۱۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۳۳۱۰۰۸۸ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 2
کد محتوا 18692

برچسب‌ها