سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
چهارشنبه, 15 تیر 1401
ایستگاه شماره 8رییس
آقای مرتضی صالحی
آدرس ایستگاه: 
خیابان آتشگاه
تلفن حریق: 
۷۷۱۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۷۷۱۶۰۷۱ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 8
کد محتوا 18693

برچسب‌ها