سال «تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین»
سه شنبه, 14 تیر 1401
ایستگاه شماره 10رییس
آقای سید مصطفی موسوی
آدرس ایستگاه: 
خیابان امام خمینی _ جنب خیابان بسيج
تلفن حریق: 
۳۲۴۴۴۴۴ ۳
تلفن پرسنلی: 
۳۲۴۴۴۴۳ ۳
موقعیت ایستگاه روی نقشه ی گوگل: 
ایستگاه شماره 10
کد محتوا 18694

برچسب‌ها